Гаранция и Рекламации

Търговската гаранция е предоставена от Производителя/Вносителя и важи за указания в описанието на всеки продукт срок, след направената покупка, като следва да бъде уредена от Продавача.

Продавачът отговаря за несъответствие на предлаганите стоки с договора за продажба съгласно чл.120 от ЗЗП. Гаранцията покрива проявени дефекти, въпреки правилната употреба на продуктите, съгласно инструкциите за употреба. 

Метод за удовлетворяване на гаранционните претенции:

  • Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок до 30 дни от датата на приемане на гаранционната претенция.
  • Ако поправката е невъзможна, следва замяна на стоката с друга от същия вид с аналогични или по-добри параметри.
  • В случай на липса на същия по вид стока, следва замяна с друга по избор на клиента или възстановяване на стойноста. 

Рекламации не се приемат при дефекти, които са следствие на неправилна употреба или причинени умишлено!
Рекламации се предявяват в обекта, от където е закупена стоката . При закупени продукти on-line на e-mail: [email protected].
Потребителят има право на рекламация независимо от търговската гаранция, съгласно сроковете и условията в ЗЗП. 

Рекламация се приема и разглежда само при представяне на приемо предавателен протокол, стокова разписка, гаранционна карта или друг документ издаден от нас с валидна дата на покупката! 

За повече информация и въпроси относно използването на закупените от нас продукти, моля не се колебайте да се обърнете към нашите продавач-консултанти или [email protected]. Ние с готовност ще споделим нашия опит и ще Ви дадем подробни инструкции и препоръки.

Сравнение на продукти